KAKO SE VRŠI PRIMOPREDAJA NEPOKRETNOSTI?Preuzimanje stana ili druge nepokretnosti je važan momenat i treba da se odvija prema postignutom dogovoru i uslovima iz Predugovora o kupoprodaji. Podrazumevajuće je da prodavac preda stan kupcu u urednom stanju, bez nepotrebnih stvari. U stanu ne bi trebala da se nalaze ni druga lica, poput zakupaca, sem ako nije drugačije dogovoreno.

Primopredaja nepokretnosti, odnosno ulazak u posed je proces koji prolazi kroz nekoliko faza:

1. Pre potpisivanja i overe Ugovora o kupoprodaji odlazi se u nepokretnost gde se proverava da li je nepokretnost ispražnjena od lica i stvari, ukoliko nije drugačije dogovoreno

2. Overa Ugovora o kupoprodaji kod Javnog beležnika (Notara) nadležnog za Opštinu gde se nepokretnost nalazi

3. Isplata kupoprodajne cene u banci

4. Overa izjave sa clausulom intabulandi – bezuslovna saglasnost za uknjižbu

5. Dolazak u kupljenu nepokretnost i zvanična primopredaja ključeva

Tom prilikom može da se pravi Zapisnik o primopredaji nepokretnosti. Kupac treba da ponese svoj cilindar za bravu za ulazna vrata u nepokretnost. Takođe, može da ponese i svoj fiksni telefonski aparat i da ga postavi.

Primopredaja nepokretnosti može da se proširi na preuzimanje fiksnog broja telefona. Ukoliko prodavac to želi, može da ustupi svoj telefonski priključak kupcu. U tom slučaju potrebno je da zajedno odu u korisnički sevis Telekoma Srbija i podnesu zahtev za prenos pretplatničkog prava po overi Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti. Prenos pretplatničkog prava se ne naplaćuje.

Prodavac treba da dostavi dokaze o izmirenju računa za struju vezanih za nepokretnost.  Ostala zaduženja (Infostan i porez na imovinu) ne ometaju preuzimanje nepokretnosti jer kupac može da prebaci račun na svoje pod svojim matičnim brojem, a eventualno zaduženje prodavca se naplaćuje putem izvršitelja. Kupac treba da prebaci na svoje ime zaduženja na nepokretnost za Infostan.

Ukoliko nepokretnost nije u potpunosti ispražnjena preporuka je da se u Ugovor beleži izvršna klauzula o roku iseljenja.

 

Najnoviji članci


Vodič za prodaju nekretnina u osam koraka

Saznaj više

Vodič za kupovinu stana

Saznaj više

Usluge arhitekte

Saznaj više

Feng SHUI uređenje prostora

Saznaj više

Preporučene nekretnine


Novi Beograd, Arena

2.5 | 62m2

197.000 €

Više

Vračar, Južni bulevar

1.0 | 32m2

110.000 €

Više

Stari Grad, Studentski trg

1.0 | 32m2

153.000 €

Više

Voždovac, Vojvode Stepe

3.0 | 150m2

360.000 €

Više

AKREDITOVANI ZASTUPNICI VODEĆIH ORGANIZACIJA