KOJE SU OBAVEZE KUPCA?

Obaveza Kupca nepokretnosti je da isplati celokupnu kupoprodajnu cenu na način i u rokovima dogovorenim sa Prodavcem.

Uobičajeno je da prilikom zaključenja Predugovora, Kupac isplati 10% dogovorene kupoprodajne cene na ime kapare. Može se u iznosu do 10.000 evra isplatiti u gotovom novcu, a ostatak u dogovorenom roku, nakon overe Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti kod Javnog beležnika, transferom sa deviznog računa Kupca na devizni račun Prodavca. Sve se obavlja u skladu sa
Zakonom o deviznom poslovanju.

Kupac nepokretnosti je u obavezi da plati i posredničku proviziju agencije, takse kod Javnog beležnika (Notara) za overu Predugovora, Ugovora, odnosno Aneksa I troškove transfera novca u izabranoj banci.

Porez na prenos apsolutnih prava po prijemu Rešenja, u propisanom roku, kao i takse za prenos pretplatnih prava (EPS), i taksu za uknjižbu nepokretnosti na svoje ime, ukoliko su za to ispunjeni uslovi.

Porez na prenos apsolutnih prava iznosi 2,5% od procenjene vrednosti nepokretnosti koju obavlja Republička Uprava Javnih Prihoda – filijala opštine gde se nepokretnost nalazi. Zakonski rok za plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava je 30 dana od overe Ugovora o kupoprodaji.

Za prijavu poreza na prenos apsolutnih prava potrebno je dostaviti:

1.      Fotokopiju lične karte prodavca

2.      Popunjen obrazac PPI-4

3.      Četiri fotokopije Ugovora o kupoprodaji i doneti original na uvid

4.      Dokaz vlasništva prodavca (dokaz o osnovu sticanja)

Ukoliko kupac kupuje svoj prvi stan kojim obezbeđuje stambeni prostor za porodicu može da bude oslobođen obaveze plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava. Poreska prijava se popunjava na ime prodavca, treba da je odnese lično kupac nepokretnosti ili lice koje je opunomoćeno.

Nakon transfera novca u banci, prodavac je dužan da overi izjavu da je kupoprodajna cena isplaćena u celosti zajedno sa clausulom inabulandi, iz razloga što se bez ove izjave kupac ne može uknjižiti.

Kupac nepokretnosti je dužan da zajedno sa prodavcem izvrši zamenu imena pretplatničkog prava za telefonsku liniju ukoliko ista postoji u Telekomu Srbije. Takođe, kupac je dužan da u roku od 30 dana od overe Ugovora o kupoprodaji izvrši izmenu imana u Elektrodistribuciji i Infostanu.

Najnoviji članci


Vodič za prodaju nekretnina u osam koraka

Saznaj više

Vodič za kupovinu stana

Saznaj više

Usluge arhitekte

Saznaj više

Feng SHUI uređenje prostora

Saznaj više

Preporučene nekretnine


Novi Beograd, Arena

2.5 | 62m2

197.000 €

Više

Vračar, Južni bulevar

1.0 | 32m2

110.000 €

Više

Stari Grad, Studentski trg

1.0 | 32m2

153.000 €

Više

Voždovac , Vojvode Stepe

3.0 | 150m2

390.000 €

Više

AKREDITOVANI ZASTUPNICI VODEĆIH ORGANIZACIJA