KOJE SU OBAVEZE PRODAVCA?

Da bi se neko mogao pojaviti u postupku prodaje nepokretnosti, mora se legitimisati kao Prodavac. To znači da treba da dostavi jedan od dokumenata kojima dokazuje vlasništvo nad nepokretnosti: 

       Kupoprodajni ugovor

       Ugovor o poklonu

       Rešenje o nasleđivanju

       Vlasnički list (izvod iz Lista nepokretnosti)

       Rešenje iz Katastra nepokretnosti

Prodavac svoje vlasništvo dokazuje na osnovu pravno valjane dokumentacije, koja mora biti u originalna, overena od strane nadležnog suda ili Javnog beležnika, sa klauzulama RUJP nadležne opštine da je regulisan porez na prenos apsolutnih prava. 

Potrebno je imati novi izvod iz zemljišnih knjiga - vlasnički list, odnosno, izvod iz lista nepokretnosti. 

Ukoliko nepokretnost nije uknižena, neophodno je imati kompletnu dokumentaciju, počevši od prvog do sadašnjeg vlasnika. Sva dokumentacija treba da bude originalna, sve overeno, sa RUJP pečatima uprave prihoda nadležne opštine o regulisanom porezu na prenos apsolutnih prava. Dakle, potrebno je da postoji pravni kontinuitet od prvog vlasnika do danas, da bi u momentu kada se za to steknu uslovi Kupac, odnosno novi vlasnik nepokretnosti mogao istu uknjižiti na svoje ime.

Najnoviji članci


Vodič za prodaju nekretnina u osam koraka

Saznaj više

Vodič za kupovinu stana

Saznaj više

Usluge arhitekte

Saznaj više

Feng SHUI uređenje prostora

Saznaj više

Preporučene nekretnine


Novi Beograd, Arena

2.5 | 62m2

197.000 €

Više

Vračar, Južni bulevar

1.0 | 32m2

110.000 €

Više

Stari Grad, Studentski trg

1.0 | 32m2

153.000 €

Više

Voždovac, Vojvode Stepe

3.0 | 150m2

360.000 €

Više

AKREDITOVANI ZASTUPNICI VODEĆIH ORGANIZACIJA