ŠTA JE POTREBNO OD DOKUMENTACIJE ZA PRODAJU NEPOKRETNOSTI?

Da bi se neko mogao pojaviti u postupku prodaje nepokretnosti, potrebno je da se legitimiše kao Prodavac. To znači da treba da dostavi jedan od dokumenata (dokumentacija za prodaju nepokretnosti) kojima dokazuje vlasništvo nad nepokretnosti: 

       Kupoprodajni ugovor

       Ugovor o poklonu

       Rešenje o nasleđivanju

       Ugovor o doživotnom izdržavanju

       Pravosnažna sudska presuda o sticanju nepokretnosti

       Vlasnički list (izvod iz Lista nepokretnosti)

       Rešenje iz Katastra nepokretnosti


Prodavac svoje vlasništvo dokazuje na osnovu pravno valjane dokumentacije. Dokumentacija za prodaju nepokretnosti mora biti originalna, overena od strane nadležnog suda ili Javnog beležnika sa klauzulama RUJP nadležne opštine da je regulisan porez na prenos apsolutnih prava

Potrebno je imati novi izvod iz zemljišnih knjiga (ne stariji od 30 dana), tj. Vlasnički list, (izvod iz lista nepokretnosti). Dok se na ime dokaza o osnovu sticanja dostavlja ili neki od gore navedenih dokumenata. 

Ukoliko nepokretnost nije uknižena, neophodno je imati kompletnu dokumentaciju, počevši od prvog do sadašnjeg vlasnika. Sva dokumentacija treba da bude originalna, sve overeno, sa RUJP pečatima Uprave prihoda nadležne opštine o regulisanom porezu na prenos apsolutnih prava. Dakle, potrebno je da postoji pravni kontinuitet od prvog vlasnika do danas.

Na taj naćin, Kupac, tj. novi vlasnik nepokretnosti može nepokretnost uknjižiti na svoje ime.

Ukoliko se radi o nepokretnosti koja je kupljena tokom trajanja bračne zajednice, pre prodaje je potrebno dostaviti Izjavu o saglasnosti supružnika za prodaju nepokretnosti. Izjava o saglasnosti za prodaju se overava kod Javnog beležnika. 

Rešenje iz Katastra nepokretnosti je ujedno i dokaz da na nepokretnosti ne postoji teret (ukoliko nema zabeležba o hipoteci). 

Prilikom predaje nepokretnosti potrebno je da se dostavi dokaz o izmirenim računima za struju, kako bi novi vlasnik mogao da prebaci račun na svoje ime. 

Kada se prikupi sva dokumentacija zakazuje se potpisivanje Predugovora o kupoprodaji i davanje kapare. Ukoliko obe strane žele, može odmah da se zakaže potpisivanje Ugovora okupoprodaji i njegova overa kod Javnog beležnika.

Najnoviji članci


Vodič za prodaju nekretnina u osam koraka

Saznaj više

Vodič za kupovinu stana

Saznaj više

Usluge arhitekte

Saznaj više

Feng SHUI uređenje prostora

Saznaj više

Preporučene nekretnine


Novi Beograd, Arena

2.5 | 62m2

197.000 €

Više

Vračar, Južni bulevar

1.0 | 32m2

110.000 €

Više

Stari Grad, Studentski trg

1.0 | 32m2

153.000 €

Više

Voždovac , Vojvode Stepe

3.0 | 150m2

390.000 €

Više

AKREDITOVANI ZASTUPNICI VODEĆIH ORGANIZACIJA