Usluge arhitekte

Usluge arhitekte
Arhitektura
  • 18. Nov 2022.

Usluge arhitekte

 Stručni saveti pri kupovini nekretnine

Osim pravnog savetovanja, koje je veoma važno, kupcima nekretnina je često potrebno savetovanje sa arhitektom. Kupovina nekretnina može biti zahtevna kada se radi o objektima za koje je potrebno izvršiti prenamenu, zatim u svim slučajeima kada se žele izvršiti građevinske promene. To znači da je potrebno konsultovati arhitektu svaki put kada se želi izvršiti promena strukture nekretnine rušenjem ili pregrađivanjem.

Usluge arhitekte su nezamenljive u situacijama kada se procenjuje ekonomičnost i posledice određenih građevinskih postupaka. Dobro je poznato da određene zidove ne smemo rušiti jer su noseći i da bi se takva aktivnost mogla odraziti na kompletnu statiku objekta. Arhitekta na proceni nekretnine može da pruži potrebna objašnjenja, ali i da predloži korake koji će doprineti funkcionalnosti objekta. Nakon željene kupovine, arhitektu možete angažovati za dizajn enterijera

Projektovanje enterijera

Izrada projekata enterijera za stanove, kuće ili poslovne prostore spada u najtraženije usluge arhitekte. Dizajn enterijera se radi sistematično i u skladu sa dogovorenim stilom, potrebama klijenata i tehničkim mogućnostima objekta.

Dobar dizajn eneterijera omogućava najbolju iskorišćenost prostora i svih tehničkih karakteristika. Enterijer se projektuje u skladu sa potrebama koje klijent želi i na način koji mu je blizak.

Mnogi klijenti se odlučuju da arhitekti pokažu fotografije enterijera koji im se dopadaju radije nego da objašnjavaju stil koji priželjkuju u svom objektu. I to je sasvim prihvatljivo jer klijenti ne moraju da poznaju arhitektonske stilove da bi bili naručioci posla.

Projektovanje enterijera obuhvata sledeće:

·         Kreiranje idejnog predloga

·         Izradu projekta enterijera

·         Izbor željenih materijala

·         Izrada 3D rendera (3D prikaz projekta)

·         Izrada predmera (plana predviđenih građevinskih i tehničkih radova sa cenama  materijala i usluga)

·         Pribavljanje potrebnih dozvola za izvođenje radova

Stručan nadzor renoviranja objekata

Renoviranje je vrlo zahtevan postupak, koji može biti tehnički vrlo komplikovan i zahtevati stručno planiranje i nadzor. Poznato je da građevinski radovi mogu biti izvedeni različitog kvaliteta i da to može da nosi trajne posledice. Svako renoviranje treba da bude izvedeno na pouzdan način, sa visokim kvalitetom građevinskih radova.

Investitorski nadzor tokom renoviranja objekata je od najvećeg značaja za valjanost građevinskih radova i krajnje zadovoljstvo klijenata. Predstavlja planiranje i kontinuirano praćenje izvođenja radova na određenoj lokaciji sa ciljem da se optimizuju troškovi, a radovi obave na odgovarajući način i u optimalnom roku.

Angažovanje arhitekte za investitorski nadzor znači da se stručnoj i iskusnoj osobi poverava kupovina građevinskog materijala i alata, te angažovanje i praćenje rada majstora, kao i odnošenje šuta i drugog otpada. Radovi se odvijaju po dinamici koja je neophodna i u skladu sa pravilima struke, a ne po nahođenju majstora.

Ove usluge arhitekte koštaju, ali najčešće se višestruko isplate, naročito kod osoba (u ovom slučaju investitora) koje ne poznaju građevinske radove. 

Razlozi za angažovanje arhitekte:

·         Sistematično planiranje enterijera

·         Projektovanje novih objekata na kupljenom placu

·         Preprojektovanje postojećih objekata

·         Stručno rešavanje građevinskih problema

·         Promena funkcije objekata

·         Procena cene građevinskih radova

·         Izrada predmera za građevinske radove

·         Investitorski nadzor prilikom renoviranja

Usluge arhitekte se posebno tarifiraju u skladu sa postojećom praksom. Ukoliko imate potrebe za nabrojanim uslugama javite se!